Totaal aantal pageviews

vrijdag 30 september 2016

OPEN ARCHIEVENDAG IN GEMEENTEARCHIEF VLISSINGEN

Op zaterdag 15 oktober 2016 zet het Gemeentearchief Vlissingen van 10.00 tot 16.00 uur haar deuren wagenwijd open, zelfs de deur van het archiefdepot.

Speciale aandacht is er op deze dag voor het archief als bron. Bron van verantwoording, bron van bewijsvoering en bron van het geheugen van de stad. Allemaal functies van een archief. Wil je werkelijk weten hoe het is gegaan of wil je iets reconstrueren dan zal je terug moeten naar de bron. Bronnen die het gemeentearchief beheert.

De eerste honderd bezoekers krijgen een mooie prent! Deze prent is in 1991 gemaakt, het jaar dat de gemeentelijke archiefdienst het pand in de Hellebardierstraat betrok. Dit jaar dus 25 jaar geleden.

Gezicht op de Gevangentoren; met op de achtergrond 
Boulevard Bankert en Boulevard Evertsen. 
(Historisch Topografische Atlas Gemeentearchief Vlissingen; aquarel H. Benoist, 1991.)

Gemeentearchief Vlissingen
Hellebardierstraat 2
Vlissingen


Programma: 

Doorlopend: verkoop van enige overtollige boeken en prentbriefkaarten
Het archief is in het bezit van afgeschreven boeken en prentbriefkaarten, die in aanmerking komen voor afstoting. Soms gaat het om exemplaren die in veelvoud aanwezig zijn in het archief. Antiquarisch materiaal zult u echter niet aantreffen bij deze verkoop.

Doorlopend: tonen van aanwinsten en foto’s

10.45-11.45 uur: Presentatie Ron van Maanen: ‘Mensenlevens in (archief)beelden’

Het Gemeentearchief Vlissingen publiceert die dag maar liefst 40.000 digitale records op het internet. Inmiddels zijn al meer dan 2 miljoen beschrijvingen van archiefstukken of afbeeldingen beschikbaar. Hierbij komen nu het Vlissingse bevolkingsregister over 1860-1921, scheepsbouwtekeningen uit de periode 1876-1956 en foto’s van het leven en werken bij De Schelde voor de Tweede Wereldoorlog. Aan de hand van de Vlissingse inwoner en Scheldemedewerker Martin wordt hieraan in vogelvlucht aandacht besteedt.

12.00-12.45 uur: Presentatie Joep Bremmers: 'De waarheid ligt in het archief'

Over archiefvorsers en overschrijvers. Met prominente Vlissingers als Brasser, Brouwenaar en Bellamy voor het voetlicht. In deze presentatie wordt teruggekeerd naar de bron. Welke rol speelt het archief hierbij?

13.00-13.45 uur: Rondleiding in het archiefdepot
De archiefschatten liggen veilig in een depot opgeslagen; de juiste temperatuur en luchtvochtigheid zorgen er voor dat het materiaal tot in lengte van jaren bewaard blijft. Normaal gesproken is deze ruimte dan ook gesloten voor het publiek. Wilt u toch eens een blik werpen in de archiefruimte waar de gemeente haar meest belangrijke en mooiste stukken bewaart, kom dan naar de archievendag.

14.00-14.45 uur: Presentatie Arthur Scheijde: ‘Op zoek naar De Ruyter in het gemeentearchief (en daarbuiten)’


Over het zoeken naar bronnen in het gemeentearchief bij het schrijven van zijn boek In naam van De Ruyter. Hierbij komen uiteraard de originele bronnen zoals lidmatenregisters, registers van eigenaren en andere zaken op tafel.