Totaal aantal pageviews

donderdag 13 juni 2013

Expositie in het Vlissingse Gemeentearchief ‘Kringen in het water’

Leven rond het Dok

Het gemeentearchief Vlissingen maakt 2-3 per jaar een expositie gewijd aan de geschiedenis van Vlissingen, Ritthem en Souburg. Zo mogelijk in een breder perspectief geplaatst. De vorige expositie ‘Ziedend geweld’ ging over diverse watersnoden zoals die van 1808 terwijl landelijk de watersnoodramp van 1953 alle aandacht kreeg. Wel werd door ons een foto-expositie over 1953 verzorgd voor de Vlissingse bibliotheek.

Een expositie staat er niet van de ene op de andere dag. Daar gaat heel wat aan vooraf. Er moet een concept worden bedacht, verhaallijnen uitgezet, illustraties uitgezocht en bijbehorende teksten geschreven. Als dat alles klaar is, moet de feitelijke tentoonstelling nog worden opgebouwd. De illustraties moeten ‘ophangklaar’ worden gemaakt, bijschriften en een eventuele catalogus geprint, de public relations verzorgd en op de dag van de opening zelf moet alles klaar staan voor de genodigden.

Wij zijn nu hard aan het werk voor een nieuwe expositie getiteld ‘Kringen in het water’ met als ondertitel ‘Leven rond het Dok’. De expositie valt in twee delen uiteen, enerzijds het leven en werken rondom de Dokhaven midden in de stad en anderzijds de kruiser Noord-Brabant, hier gebouwd en die haar loopbaan beëindigde als wachtschip in de Eerste Binnenhaven.

De komende weken zullen op dit weblog de bijbehorende teksten ondersteund door een enkele illustratie worden geplaatst. Deze teksten blijven permanent op het weblog beschikbaar en kunnen dienen als start voor verder onderzoek of gewoon ter leesvermaak.

De expositie is open voor het publiek tussen 19 augustus en 1 november 2013 in de Hellebardierstraat 2, Vlissingen; maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 16.30 uur. Tijdens Sail De Ruyter is het gemeentearchief bovendien extra geopend op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 augustus tussen 13.00 en 17.00 uur.